Rhys Evans

Gwynedd


Rhys yw un o sylfaenwyr a Chyfarwyddwyr ‘Ateb’, sef ymgynghoraeth arbenigol sy'n darparu cymorth a chyngor ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg ar gyfer sefydliadau cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys cydymffurfiaeth a chysylltiadau. Mae ganddo gefndir ym meysydd cynllunio strategol, cydymffurfiaeth reoliadol, datblygu economaidd a datblygu cymunedau. Bu gynt yn Bennaeth Gwasanaethau Corfforaethol ac yn Ysgrifennydd Cwmni gydag un o gymdeithasau tai mwyaf Cymru. Ymysg ei rolau yn y gorffennol mae swyddi â chyfrifoldeb dros lywodraethu, gwasanaethau cyfreithiol, archwilio mewnol, risg, iechyd a diogelwch, a systemau rheoli ansawdd. Yn ogystal, mae Rhys yn aelod o Fwrdd Antur Waunfawr, sef menter gymunedol yng Ngwynedd.