Rhian Thomas

Caerdydd


Ymgynghorydd Busnes yw Rhian ac mae'n gweithio ym maes Rheoli Masnach a Chontractau. Yn ogystal â bod yn Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, mae Rhian yn Uwch Ddarlithydd Strategaeth a Rheoli ym Mhrifysgol De Cymru. Cyn hynny, bu Rhian yn gweithio yn y diwydiannau Awyrofod a Morol. Roedd hyn yn cynnwys swyddi gyda Rolls-Royce plc, gan arbenigo mewn rheoli cynigion, negodi, risg a chontractio. Mae Rhian yn aelod o Bwyllgor Archwilio Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac mae'n Gyfarwyddwr cyfetholedig ar Fwrdd Undeb Credyd Caerdydd a'r Fro.