Pin-Nee Tang

Llundain


Actwari yw Pin-Nee yn ôl ei chefndir, ac mae ganddi brofiad helaeth o reoli asedau-rhwymedigaethau’n strategol a llywodraethu cynlluniau pensiwn â buddiannau diffiniedig.  Yn 2020, cydsefydlodd ndapt Ltd, sy'n darparu profiad ym maes pensiynau i gyfarwyddwyr anweithredol ac ymddiriedolwyr pensiwn proffesiynol busnesau a chynlluniau pensiwn.

Mae hi wedi cyflawni amrywiaeth o rolau uwch yn y gorffennol. Fel Pennaeth Pensiynau gydag Aviva plc, roedd yn gyfrifol am reoli risg ariannol cynlluniau pensiwn staff ag asedau eraill o £18bn.  Bu hefyd yn arwain busnes pensiynau, ysgrifenyddol a llywodraethu Law Debenture, ac mae ganddi brofiad o waith ymgynghorol yn PWC, a bancio yn Lloyds Banking Group a Morgan Stanley.