Phil Slee

Abertawe


Cyn ymddeol, bu Phil yn Swyddog Peirianneg gyda'r Llu Awyr Brenhinol, yn Beiriannydd Siartredig ac yn Gymrawd i'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig. Yn dilyn lleoliad byr gydag Awdurdod Dŵr Cymru (rhagflaenydd Dŵr Cymru) ar ôl ymadael â'r ysgol, ymunodd Phil â’r Llu Awyr Brenhinol fel prentis technegydd ym 1982. Ar ôl ymddeol o’i swydd fel Cadlywydd Adain yn 2015, mae e bellach yn Uwch Reolwr Gweithrediadau gydag Amazon yn Abertawe. Mae gan Phil brofiad helaeth fel arweinydd a rheolwr yn cyflawni galluoedd gweithredol rhyngwladol, arwain rhaglenni technegol a newid, ac yn ymgynghori ar ddatblygiad strategaethau rheoli oes gyfan ar gyfer systemau cymhleth. Mae e wrthi ar hyn o bryd yn paratoi traethawd hir ar gyfer MSc ym maes Ynni a Datblygu Cynaliadwy.