Nina Jones

Gwynedd


Gwyddonydd yw Nina sy’n gyn-uwch reolwr amgylcheddol yn Dŵr Cymru Welsh Water ac sydd â dros 25 mlynedd o brofiad yn y diwydiant dŵr a charthffosiaeth. Er mai rheoleiddio amgylcheddol oedd ei phrif swyddogaeth yn Dŵr Cymru, mae ganddi brofiad hefyd o ymgyfreitha amgylcheddol, dŵr yfed a materion yn ymwneud â gwasanaethau cwsmeriaid. Erbyn hyn, mae Nina yn darparu cymorth busnes i gwmni morol bach ac mae hefyd yn rheolwr prosiect i UK Water Industry Research.