Nick Rushbrooke

Conwy


Mae Nick yn beiriannydd sifil siartredig ac yn gyn ymgynghorydd hunangyflogedig. Cymerodd ymddeoliad o'i swydd fel Cyfarwyddwr Busnes United Utilities yn 2001 ar ôl treulio dros 30 mlynedd gydag United Utilities a'i ragflaenwyr mewn amrywiaeth o swyddi masnachol, gweithredol, peirianneg, technegol a rheoli, gan gynnwys ar lefel y bwrdd. Ers ymddeol, mae Nick wedi bod yn Gadeirydd ar nifer o sefydliadau nid-er-elw, gan gynnwys Ymddiriedolaeth y Tywysog ar Lannau Mersi, Cymdeithas Tai, Cwmni LIFT (Renova) a Siambr Fasnach St Helens. Mae ei ddiddordebau cyfredol yn cynnwys y Rotari, gwirfoddoli gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Ngerddi Bodnant a gydag elusen leol o’r enw Dŵr Anafon.