Nia Thomas

Caerdydd


Myfyrwraig doethuriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yw Nia. Mae'n astudio geneteg y boblogaeth o ddyfrgwn Ewrasiaidd ym Mhrydain. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd â gradd BSc mewn Ecoleg gan yn 2011, a chyn cychwyn ar ei hastudiaethau doethuriaeth bu'n gweithio ar nifer o brosiectau maes biolegol a phrosiectau addysg antur ym Mhrydain, UDA, America Ladin ac Iwerddon.  Mae Nia'n cyflawni swydd ran-amser gydag ERS Cymru (y Gymdeithas Diwygio Etholiadol) fel Cynorthwyydd Cyfathrebu ac Ymchwil hefyd.  Cyd-sylfaenodd beyondabook.org ac mae'n angerddol ynghylch hybu cadwraeth, addysg ac antur.