Nia Morgan

Abertawe


Cyfrifydd Siartredig yw Nia a hi yw Cyfarwyddwr Cyllid Senedd Cymru / Welsh Parliament. Mae Nia'n Ymddiriedolwr ar fwrdd Cynllun Pensiwn Aelodau'r Senedd hefyd. Dechreuodd ei gyrfa fel archwilydd gyda Deloittes, yng Nghaerdydd a Bermuda. Aeth ymlaen wedyn i weithio fel Cyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol Grŵp Gwalia, un o Landlordiaid Cartrefi Cymdeithasol mwyaf Cymru. Cwblhaodd Nia ei MBA yn ddiweddar, gan ganolbwyntio ar arweinyddiaeth lefel uwch i fenywod a chydbwysedd y rhywiau ar fyrddau.