Mohammed Alamgir

Caerdydd


Mohammed Alamgir yw cyd-sylfaenydd, cydberchennog a Rheolwr Gyfarwyddwr Rhino IT, Ymgynghoraeth Recriwtio TG sy'n rhan o Rhino Group Holdings, sy'n gwmni blaenllaw dros ben yn y diwydiant recriwtio. Mae'n ymroddgar dros wella cyfleoedd gwaith cymuned pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig Cymru ac mae e wedi sefydlu nifer o fentrau ar lawr gwlad gan gynnwys Gray Rhinos, â'r nod o ddenu mwy o fenywod o'r gymuned cymuned o bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig i swyddi technoleg, iLEAD sy'n hyfforddi pobl ifanc 14-18 oed o'r gymuned mewn sgiliau arwain a rheoli, a rhaglen fentora technoleg ar gyfer disgyblion uwchradd. Mae'n Llywodraethwr yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro ac yn Gyfarwyddwr Cydraddoldeb dros Blaid Cymru.