Mike Steward

Pen-y-bont ar Ogwr


Mae Mike yn Beiriannydd Sifil Siartredig a chanddo dros 40 mlynedd o brofiad o gyflawni prosiectau seilwaith ar draws y Deyrnas Unedig. Dechreuodd weithio fel technegydd dan hyfforddiant gydag Uned Ddŵr Sir Benfro yn Hwlffordd ac mae e bellach yn Gyfarwyddwr Technegol gydag un o gwmnïau gwasanaethau proffesiynol mwyaf blaenllaw'r byd gan arbenigo mewn cyflawni prosiectau priffordd mawr. Mae e'n Ymarferydd Lean hefyd ac yn cefnogi gwelliannau parhaus a lleihau gwastraff ar brosiectau. Mae Mike yn aelod o Sefydliad y Peirianwyr Sifil ac yn Gymrawd i Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant.  Mae'n Beiriannydd Sifil Goruchwyliol cofrestredig sy'n cynorthwyo ac yn mentora hyfforddeion i ennill cymwysterau proffesiynol. Mae Mike yn aelod o Banel Teithwyr Trafnidiaeth Cymru sy'n darparu safbwynt y teithwyr ar eu teithiau dyddiol ar wasanaethau TC. Mae e hefyd yn Wirfoddolwr Achlysuron gydag Amgueddfa Cymru, lle mae'n chwarae rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau i gynorthwyo'r amgueddfeydd a rhyngweithio â'r ymwelwyr.