Michelle Hurst

Brychdwn


Michelle yw Prif Weithredwr BellaNero Consulting, sy'n helpu busnesau nid-er-elw i lewyrchu. Mae hi wedi mwynhau rolau ar lefel Cyfarwyddwr ym maes Marchnata a Datblygu Cynnyrch a Meithrin Perthnasau Corfforaethol mewn cwmni FTSE 100, gan gynnwys arwain ei thîm i wireddu £1bn o incwm. Mae hi wedi cyflawni rolau arwain uwch yn y trydydd sector hefyd, gan gynnwys fel Cyfarwyddwr Anweithredol.   

Mae Michelle yn hyfforddwraig weithredol mewn busnes ac elusen, yn fentor i Fusnes Cymru ac yn ymgynghorydd rheoli gwirfoddol gydag Ymddiriedolaeth Cranfield. Mae ganddi ardystiadau Prince2 APMG fel Ymarferydd Rheoli Prosiectau ac Ymarferydd Rheoli Newid. Mae hi'n mwynhau defnyddio ei phrofiad, ei sgiliau datrys problemau a'i hagwedd gadarnhaol i gynorthwyo arweinwyr eraill i lwyddo.

Mae gan Michelle ddiddordeb brwd yn yr amgylchedd, bywyd gwyllt, a thirweddau ac adnoddau naturiol bendigedig Cymru.