Martin Hughes

Harlech


Mae Martin Hughes yn Gynghorydd Cymuned yn Harlech, yn aelod annibynnol o Bwyllgor Safonau Parc Cenedlaethol Eryri, yn Drysorydd Cymdeithas y Cyfeillion yng Nghymru (y Crynwyr) ac yn ymddiriedolwr Cyfeillion Prydain Cyngor Materion Ewropeaidd y Crynwyr.  Bu gynt yn Gyfrifydd Cyllid Cyhoeddus Siartredig yn y sector cyhoeddus ac ym maes cyllid a rheoli elusennau, gan gynnwys cyfnod fel cyfarwyddwr cyllid WEA Coleg Harlech rhwng 2000-08.  Ar ôl cymryd seibiant o'i yrfa i ofalu am ei deulu daeth yn frocer ynni a graddiodd â gradd MBA (Anrhydedd) mewn Rheolaeth Amgylcheddol yn 2015, a daeth yn aelod o'r Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol. Mae’n gyn-aelod o Fwrdd y Sefydliad Rheolaeth Siartredig yng Nghymru. Mae ei weithgareddau cyfredol yn cynnwys: cerdded; hanes; U3A; cynaliadwyedd; ymchwil.