Malcolm Price

Caerdydd


Peiriannydd Sifil Siartredig oedd Mal. Treuliodd dros drideg mlynedd yn gweithio yn y diwydiant dŵr, gan gyflawni swyddi rheoli gweithredol uwch ym meysydd dŵr yfed a dŵr gwastraff. Yn union cyn iddo led-ymddeol yn 2011, treuliodd 4 blynedd yn gweithio fel Pennaeth Rhaglenni Cyfalaf Dŵr Cymru.