Laura Redfern

Llanfairfechan


Gyda chefndir ym maes hyfforddiant, rheoli data a chyfrifiaduron perfformiad uchel, treuliodd Laura Redfern ei gyrfa gynnar yn gweithio yn y diwydiant olew a nwy, ac yn ddiweddarach yn sector AU Cymru fel ymgynghorydd yn datblygu gwaith diwydiannol/academaidd ar y cyd. Ar ôl treulio ychydig flynyddoedd yn cyflawni gwaith ymgynghori preifat yn y DU a thramor, mae Laura bellach yn gweithio yn y DU gan arbenigo mewn marchnadoedd sy’n perfformio ar lefel uchel a chyfrifiadureg dechnegol.