Joseph Muehlbauer

Sir Benfro


Joe yw Cyfarwyddwr Technegol Purfa Valero ym Mhenfro. Yn ei rôl, mae'n goruchwylio prosiectau cyfalaf, rhaglenni dibynadwyedd ac optimeiddio prosesau'r burfa, a'r labordy sicrhau ansawdd. Mae Joe wedi gweithio mewn amryw o rolau peirianneg, rheoli gweithrediadau a chorfforaethol yn y diwydiant ynni dros y 19 mlynedd diwethaf. Bu gynt yn aelod ex-officio o Gomisiwn Cynaliadwyedd Benicia ac ar Fwrdd Ymgynghorol Canolfan Gwirfoddolwyr Solano. Mae e a'i deulu'n byw yn Saundersfoot lle maent yn mwynhau pob math o weithgareddau hamdden awyr agored a theithio.