John Graystone

Llantwit Major


Ymgynghorydd addysg yw John. Fel prif weithredwr Colegau Cymru, treuliodd 13 mlynedd yn cynrychioli colegau addysg bellach (AB) yng Nghymru a bu hefyd yn gyfarwyddwr interim NIACE Cymru, sef llais addysg i oedolion yng Nghymru. Mae John wedi gwasanaethu ar fyrddau nifer o elusennau addysg a'r celfyddydau, ac ar hyn o bryd mae'n llywodraethwr yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr ac yn aelod o bwyllgorau adnoddau, taliadau ac ymchwil y Coleg.

Mae'n gadeirydd ar Addysg Oedolion Cymru, sefydliad addysg bellach, ac yn gadeirydd Agored Cymru, y corff dyfarnu yng Nghymru. Mae John yn gwasanaethu ar Gyngor Ariannu Addysg Uwch Cymru ac mae'n gadeirydd ar ei Bwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg; mae'n aelod o Fwrdd yr Academi Genedlaethol ar Arweinyddiaeth Addysgol; ac mae'n aelod o Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru, sy'n cynghori'r Gweinidog Addysg ar gyflogau athrawon ac arweinwyr ysgolion. Mae John wedi gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau a gweithgorau cenedlaethol ym maes addysg a sgiliau yng Nghymru a'r DU, wedi cyhoeddi'n helaeth ar bolisi addysg ôl-16, ac wedi cyflawni nifer o gontractau ymgynghorol diweddar ar faterion llywodraethu.