Jennifer Owen Adams

Rhaeadr Gwy


Mae Jennifer wedi gweithio fel rheolwr ac arweinydd yn y byd addysg uwchradd, bellach ac uwch, awdurdodau lleol a'r Trydydd Sector ar draws Cymru a Lloegr dros yrfa 30 mlynedd o hyd. Graddiodd o Brifysgol Loughborough â gradd mewn Addysg Gorfforol, Gwyddor Chwaraeon a Daearyddiaeth, mae ganddi radd MSc mewn Rheolaeth yn y byd Addysg ac mae'n Gymrawd i'r RSA.

Yn ei hamser hamdden, mae Jennifer wrth ei bodd ar weithgareddau awyr agored. Hi yw Cadeirydd cyntaf Impelo, sefydliad dawns yn y canolbarth y mae ei gwmpas yn ymestyn ar draws Cymru a Phrydain. Yn fwy diweddar, mae hi wedi cael ei phenodi i Fwrdd Criced Cymru fel Cyfarwyddwraig Annibynnol ac i bwyllgor Cyfranogaeth a Thwf Bwrdd Criced Cymru a Lloegr.