Janet Haworth

Conwy


Ym maes addysg a hyfforddiant mae cefndir Janet, ac mae hi wedi cyflawni rolau hyfforddi oedolion yn y sectorau diwydiant a gwirfoddol. Mae ganddi saith mlynedd o brofiad fel Cynghorydd Tref a Sir yn y gogledd. Treuliodd flwyddyn yn gwasanaethu fel Gweinidog yr Wrthblaid dros yr Amgylchedd, Ynni a Thelathrebu.