Jackie Symmons

Aberhonddu


Ecolegydd ac ymgynghorydd adnoddau naturiol profiadol yw Dr Jackie Symmons. Mae hi'n byw yng Nghymru ac mae ei gyrfa ddiweddar wedi bod yn y sector Argyfyngau Sifil Posibl a Gwytnwch, ac fel Darlithydd Prifysgol. Mae hi'n Aelod Annibynnol o Banel Apêl Llywodraeth Cymru ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr.