Ivor Lyons-Pumfrey

Henffordd


Ymgynghorydd annibynnol yw Ivor, mae'n arbenigo ym maes trawsnewid busnes a rhannu gwasanaethau yn y sector cyhoeddus. Cyn hynny, cyflawnodd nifer o rolau rheoli uwch yn y gwasanaethu sifil ac mewn llywodraeth leol. Mae'n ymarferydd iechyd amgylcheddol siartredig, yn rheolwr siartredig ac yn gymrawd i'r Gymdeithas Frenhines er Hybu Iechyd.