Ian Roffe

Aberystwyth


Ymchwilydd ac ymgynghorydd annibynnol yw Ian, ac mae ganddo gefndir proffesiynol ym maes technoleg a rheoli. Yn ystod ei yrfa, mae e wedi gweithio fel ymchwilydd, swyddog llynges, gwas sifil ac uwch reolwr prifysgol. Mae e wedi cyhoeddi deunyddiau ym maes arloesi, addysg a hyfforddiant a rheolaeth fusnes, ac mae ei waith datblygu addysg wedi denu cydnabyddiaeth ar ffurf gwobrau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae ganddo ddiddordebau dinesig ym meysydd cyfiawnder, apelau, archwilio a rheoli perfformiad ac mae e wedi cyfrannu at waith llywodraeth leol a chanolog, yn ogystal ag asiantaethau'r llywodraeth. Ar hyn o bryd, mae'n aelod o Banel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, ac yn aelod lleyg o bwyllgor archwilio Cyngor Ceredigion.