Ian Krawyczynski

Sir Gaerfyrddin


Mae gan Ian brofiad o weithio mewn amryw o rolau gyda'r gwasanaethau brys dros y 10 mlynedd diwethaf, a hynny mewn swyddi gweithredol a thechnegol. Yn ei rôl ddiweddaraf, mae'n goruchwylio datblygiad a gweithrediad y systemau trefnu a rheoli a ddefnyddir yn un o ystafelloedd rheoli galwadau 999 Cymru.