Hywel Eifion Jones

Ynys Môn


Mae Eifion yn aelod cyswllt o Sefydliad Siartredig y Bancwyr ar ôl treulio 34 mlynedd mewn swyddi uwch gyda Banc Barclays. Bu gynt yn Gynghorydd Sir ac yn Aelod o Awdurdod yr Heddlu yn y Gogledd. Mae e bellach yn ynad heddwch ar fainc Gogledd-orllewin Cymru a Thribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru. Mae Eifion wedi cyflawni nifer o rolau yn ei gymuned leol a dros elusennau ym Môn.