Helen Scourfield

Sir Benfro


Dechreuodd Helen ei gyrfa gyda chwmni Cyfrifwyr Llewelyn Davies, cyn symud ymlaen i weithio mewn swydd sifil gyda Heddlu Dyfed Powys. Yn dilyn seibiant gyrfa, dechreuodd weithio fel Trefnydd Hyfforddiant hunangyflogedig yn y Diwydiant Amaeth, ac ym 1989 ffurfiodd ei chwmni ei hun yn darparu hyfforddiant ar gyfer y Diwydiant Adeiladu. Dros nifer o flynyddoedd, bu'n darparu hyfforddiant ymarferol ar ddefnyddio peiriannau ac offer peirianyddol. Dros amser, datblygodd ei diddordebau i Gymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol, a nawr ei bod wedi dychwelyd i Gymru, mae'n canolbwyntio ar ddarparu NVQs mewn Categorïau ym maes Adeiladu. Treuliodd Helen sawl blwyddyn yn gweithio fel Ymgynghorydd yn darparu Rheolaeth Ansawdd Mewnol ar gyfer Canolfannau, yn Dilysu Portffolios yn Fewnol ac yn cynorthwyo Aseswyr yn y Gweithle gyda Grŵp ACOP yn Llanelli, Alpha Training yn Abertawe, Host Training yn Llundain ac yn fwyaf diweddar, Coleg Sir Gâr, Caerfyrddin. Mae Helen yn briod ac mae ganddi blant mewn oed. Ei phrif ddiddordebau yw cerdded, gwnïo a threulio amser gyda'i theulu.