Helen Francis

Morgannwg Ganol


Cyflawnodd Helen ei hastudiaethau israddedig ym Mhrifysgol Nottingham cyn mynd ymlaen i gyflawni gradd meistr mewn ffiseg pelydredd cymhwysol yn Birmingham. Ar ôl ennill TAR, treuliodd Helen dair blynedd yn addysgu yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin. Yn 2003, dychwelodd at ei gwreiddiau yng nghymoedd y de lle treuliodd naw mlynedd yn addysgu yn Ysgol Gyfun Treorci cyn dod yn Bennaeth Cynorthwyol yn yr ysgol. Ymunodd â CBAC yn 2011 fel swyddog pwnc ffiseg ac electroneg, ac mae ganddi gyfoeth o brofiad fel arholwr Ffiseg ar lefel TGAU a Safon Uwch gyda CBAC. Yn fuan wedyn, penodwyd Helen yn arweinydd maes ar gyfer mathemateg a gwyddoniaeth.