Hayley Dunne

Caerdydd


Mae Hayley wedi mwynhau gyrfa yn y sector gwirfoddol dros y 25 mlynedd diwethaf, ac ar hyn o bryd hi yw Arweinydd Strategol Cyflawni Chwarae Teg, sef prif elusen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cymru. Mae hi'n brofiadol ym maes Cyllid Ewropeaidd ac mae ganddi wybodaeth helaeth am fanteision Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn Busnes ac Arferion Gwaith Modern. Fel arweinydd a rheolwraig brofiadol, mae Hayley’n angerddol ynghylch datblygu a chymell pobl, ac mae ganddi ddull cydweithredol o fynd ati i weithio fel tîm. Hayley sydd wedi datblygu dull Chwarae Teg o weithredu - Cyflawni - sy'n seiliedig ar allbwn a chanlyniadau, ac arweiniodd y rhaglen newid o fewn y corff er mwyn sefydlu'r ffordd newydd o weithio a'r newid diwylliant oedd yn gysylltiedig â hynny. Mae Hayley’n siaradwr cyhoeddus medrus ac mae hi wedi siarad mewn nifer o achlysuron (yn y DU ac Ewrop) ac yn y cyfryngau ar faterion Cydraddoldeb Rhywiol ac Amrywiaeth, Arferion Gwaith Modern, Newid Diwylliant ac Arweinyddiaeth a Rheolaeth.