Guy Thomas

Sir Amwythig


Cyfrifydd Siartredig a Chyfarwyddwr Siartredig yw Guy, ac mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad yn y Diwydiant Gwasanaethau Ariannol.  Mae'n Gadeirydd Penhurst Properties Limited ar hyn o bryd, ac yn Gyfarwyddwr anweithredol Banc Sainsbury a'r Gorfforaeth Cyllid Tai. Cyn hynny, cyflawnodd nifer o rolau gyda Chymdeithas Adeiladu'r Principality, gan gynnwys rôl Cyfarwyddwr Cyllid y Grŵp rhwng 2003 a 2012.