Greg Dean

Merthyr Tudful


Uwch arweinydd yw Greg ac mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant amddiffyn. Mae e wedi cael gyrfa lwyddiannus yn y DU a Theyrnas Saudi Arabia, yn gweithio ym maes rhaglenni caffael a chontractau cyflawni, fel systemau cyfathrebu ar gyfer maes y gad a Cherbydau Ymladd Durblat ar gyfer Byddin Prydain. Graddiodd o Brifysgol Morgannwg â gradd BSc (Anrh) mewn Technoleg ac Astudiaethau Busnes. Mae Greg yn byw yn ne Cymru, mae’n briod ac mae ganddo ddau blentyn. Mae'n gefnogwr rygbi brwd ac mae'n mwynhau ymweld â safleoedd o ddiddordeb hanesyddol gyda'i deulu.