Frank Rowberry

Sir Fynwy


Bu Frank yn Swyddog Undeb Llafur y GMB a bu'n gysylltiedig â'r Cytundeb Partneriaeth yn Dŵr Cymru am ugain mlynedd. Cychwynnodd ei ymddeoliad 2 ½ flynedd yn ôl. Mae'n Gynghorydd Tref ar Gyngor Tref Cil-y-coed hefyd.