Eurgain Haf Powell

Caerdydd


Mae Eurgain yn Ysgogwr Newid yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ac mae'n cynghori'r Comisiynydd a chyrff cyhoeddus ar faterion polisi, gan gynnwys newid yr hinsawdd, datgarboneiddio, cludiant a chaffael. Cyn ymuno â swyddfa'r Comisiynydd, bu'n rhedeg Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd. Mae gan Eurgain bymtheg mlynedd o brofiad yn gweithio ym maes datblygu cynaliadwy a newid yn yr hinsawdd yn y sector cyhoeddus yng Nghymru - ac yn ystod y cyfnod hwnnw, mae hi wedi bod yn gyfrifol am ddatblygu polisïau a rhoi amrywiaeth o fentrau llwyddiannus ar waith ym maes llywodraeth leol, a gyda Llywodraeth Cymru. Mae gan Eurgain MSc mewn Bywydeg Amgylcheddol a Doethuriaeth mewn Microbioleg Forol o Brifysgol Cymru Abertawe. Mae hi wedi hi wedi gweithio ym maes ymchwil morol amgylcheddol mewn amryw o labordai morol yn y DU.