Emyr Roberts

Caerdydd


Daw Emyr o Benllech, Ynys Môn yn wreiddiol, ac aeth i Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch. Aeth ymlaen wedyn i Brifysgol Reading, cyn graddio â gradd Ddoethuriaeth gan Adran Ddaearyddiaeth Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Ar ôl cychwyn ei yrfa gydag Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr, ymunodd Emyr â'r Swyddfa Gymreig ym 1991, lle cyflawnodd amrywiaeth o rolau gan gynnwys iechyd, cyllid, diwylliant a hamdden, a datblygu economaidd. O fewn Llywodraeth Cymru, bu'n Brif Weithredwr Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, yn Gyfarwyddwr Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywiad, yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Gwasanaethau Cyhoeddus a Llywodraeth Leol, ac yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Sgiliau. Yn 2012, penodwyd Emyr yn Brif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, ac arweiniodd y gwaith o greu'r corff amgylcheddol newydd i Gymru gan integreiddio gwaith y cyrff blaenorol. Cymerodd ymddeoliad o’r swydd ddiwedd 2017. Emyr yw Cadeirydd Cyngor Prifysgol Aberystwyth, Cadeirydd Cadeiryddion Prifysgolion Cymru, mae'n Ymddiriedolwr i'r Gymdeithas Alzheimer, ac yn Aelod o Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru.