Dr Steven P Jones

Sir Benfro


Mae Steven yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol gyda Chyngor Sir Benfro. Cyn ymuno â Chyngor Sir Benfro yn 2007 bu'n gyfarwyddwr Adfywio a Gwasanaethau Cymunedol gyda Chyngor Dinas Preston. Mae Steven yn cyfrannu at amrywiaeth o bartneriaethau cyhoeddus a'r trydydd sector ac mae ganddo ddiddordebau academaidd ym maes polisi cyhoeddus a gwella perfformiad. Yn ei amser hamdden, mae gan Steven ddiddordeb brwd mewn cerddoriaeth a chwaraeon.