Dr Kate Chamberlain

Merthyr Tudful


Penodwyd Kate yn Brif Weithredwraig AGIC yn Ionawr 2013. Cyn hynny, Kate oedd Prif Ystadegydd a Phennaeth Gwybodaeth a Gwasanaethau Dadansoddi Llywodraeth Cymru. Treuliodd ran helaeth o'i gyrfa gynnar yn gweithio dros y Comisiwn Archwilio/Archwilio Dosbarth Cymru, yn arolygu llywodraeth leol a gwasanaethau iechyd ledled Cymru a gorllewin Lloegr. Bu Kate yn gyfrifol am sefydlu'r Uned Data Llywodraeth Leol yn 2001.