David Brotherton

Caerdydd


David yw cyfarwyddwr a sylfaenydd Celyn Consulting Limited, sef cwmni sy'n cynghori cwmnïau cyfleustod ar faterion rheoli asedau a gwybodaeth. Cyn hynny, treuliodd dros 30 mlynedd yng nghyflogaeth Dŵr Cymru, a hynny'n bennaf ym meysydd rheoleiddio a gwybodaeth am asedau. Mae e wedi ymddeol i bob pwrpas erbyn hyn, sy’n rhoi cyfle iddo ddatblygu ei ddiddordebau eraill gan gynnwys bywyd gwyllt a'r amgylchedd.