Christopher Shellam

Sir Henffordd


Rheolwr Llywodraeth Leol oedd Christopher cyn ymddeol. Roedd yn rhedeg ac yn datblygu busnesau oedd yn cynnal cyfleoedd cyflogaeth i bobl anabl yn y sector cyhoeddus ac o fewn busnesau'r brif ffrwd. Mae cydraddoldeb, nodweddion gwarchodedig ac amrywiaeth oll o ddiddordeb arbennig iddo. Ers 2018, mae e wedi bod yn rhedeg grŵp i ddynion a ddioddefodd camdriniaeth fel bechgyn ifanc yn Sir Henffordd. Ym mis Chwefror, penodwyd Christopher i Banel Ymgynghorol Dioddefwyr a Goroeswyr yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol y mae ei waith yn cwmpasu Cymru a Lloegr.