Candida Diamond

Sutton Coldfield


Mae Candida'n Bennaeth Tirweddau Siartredig a chanddi dros 14 mlynedd o brofiad, yn enwedig ym maes Asesu Effeithiau Amgylcheddol cynlluniau seilwaith mawr.

Treuliodd 7 mlynedd yn gweithio yng Nghymru ar brosiectau'r bau gyhoeddus, dynodi tirweddau a phriffyrdd ar draws y wlad. Gwasanaethodd ar Gyngor Ymgynghorol y Sefydliad Tirweddau am 7 mlynedd, gan gynnwys pedair blynedd fel Cynrychiolydd Cangen Sefydliad Tirweddau Cymru, a phedair blynedd fel aelod o'u Pwyllgor Penodiadau a Dethol. Mae Candida'n aelod o Rwydwaith Cyngor Arbenigol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, lle mae’n darparu trosolwg annibynnol o brosiectau a chyngor ar faterion y dirwedd. Cyn hynny bu'n arddwriaethydd proffesiynol, gan hyfforddi gydag Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Alban.