Brian Birtles

Aberhonddu


Mae Brian yn Beiriannydd Siartredig, yn fentor gwirfoddol, yn Is-gadeirydd ac yn Ymddiriedolwr i Prime Cymru, sef elusen a sefydlwyd gan Dywysog Cymru i helpu pobl dros 50 oed yng Nghymru i ddychwelyd i’r gweithle. Treuliodd dros 25 mlynedd yn gweithio dros gwmnïau trydan, o brentis i uwch reolwr ym meysydd gweithrediadau, marchnata, gwerthu, datblygu strategol a rheolaeth gyffredinol. Symudodd ymlaen wedyn i'r sector technoleg gydag Alcatel Telecom, Cambridge Network Ltd a chwmnïau eraill. Mae e wedi bod yn gadeirydd ac wedi gweithio gydag amrywiaeth o Fyrddau mewn marchnadoedd twf uchel a dirwasgol. Yn 2004, sefydlodd Bluefish Communications Ltd gyda dau arall, a dros 7 mlynedd, tyfodd refeniw’r cwmni i dros £10m. Roedd y busnes yn gweithredu ar draws y byd, ac fe'i gwerthwyd i Vodafone ym mis Rhagfyr 2011.