Beryl Gibson

Aberhonddu


Ar ôl graddio o'r Coleg Celf Brenhinol yn Llundain, mae Beryl wedi treulio ei hoes broffesiynol fel ymgynghorydd yn y diwydiannau creadigol, ac yn arbennig y sectorau tecstilau a ffasiwn. Mae ei phortffolio o gleientiaid yn amrywio o gwmnïau rhyngwladol blaenllaw i fusnesau bach arbenigol sy'n gosod y sylfaen ar gyfer economi Prydeinig llwyddiannus, er hwyrach nad ydynt yn enwau sy'n adnabyddus i bawb. Mae ei haelodaeth o U.K.F.T., sef cymdeithas ffasiwn a thecstilau blaenllaw â chefnogaeth y llywodraeth, yn adlewyrchu hyn. Yn ogystal â chasgliadau ffabrig i ddynion a menywod, mae ei gwaith yn cynnwys meysydd fel polstri, darogan lliw a thueddiadau, ac mae ganddi ddirnadaeth gadarn am ddatblygu nwyddau masnachol. Mae ganddi stiwdio yn Llundain i hwyluso ei busnes rhyngwladol ac mae hi wedi sefydlu canolfan yn ei thref enedigol yn Aberhonddu yn gymharol ddiweddar.