Anne-Marie Rogan

Abertawe


Mae gan Anne-Marie 25 mlynedd o brofiad fel arweinydd ac uwch reolwr, gan weithio yn y trydydd sector a'r sector statudol yng Nghymru, ac ar hyn o bryd, hi yw Prif Weithredwraig YMCA Abertawe. Mae ganddi deimlad cryf o bwrpas cymdeithasol i drawsnewid cymunedau er gwell a gwneud 'busnes da' er mwyn sbarduno gwir effaith gymdeithasol. Mae'n angerddol ynghylch cyfiawnder cymdeithasol, dull o weithredu sy'n seiliedig ar bobl, creu diwylliant lle mae pobl yn hyderus i weithredu, a chysylltu entrepreneuriaeth a chyfrifoldeb cymdeithasol. Mae'n fam, yn wraig ac yn chwaer. Mae hi wrth ei bodd ar chwaraeon, y celfyddydau, bwyd a gwin da, gwylio rygbi'r undeb a gweld pobl yn gwenu.