Amanda Davies

Caerdydd


Amanda yw Prif Weithredwr Grŵp Pobl. Pobl yw'r darparydd cartrefi fforddiadwy, gofal a chymorth mwyaf yng Nghymru. Mae Amanda'n gyfrifydd cymwys ac mae ganddi MBA o Brifysgol Caerdydd. Cyn dechrau gweithio gyda grŵp Pobl, roedd yn Gyfarwyddwr Cyllid gyda darparydd cartrefi a gofal mawr yn Berkshire. Yn gynnar yn ei gyrfa, treuliodd Amanda gyfnodau’n gweithio ym meysydd bancio, trafnidiaeth a gweithgynhyrchu. Mae diddordebau penodol Amanda yn y byd busnes yn cynnwys adfywio cymunedau, datgarboneiddio, llywodraethu a diwylliant sefydliadol.

Yn nhermau rolau anweithredol, ar hyn o bryd mae'n Is-gadeirydd Bwrdd Strategaeth Economaidd Bargen Ddinesig Bae Abertawe ac yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol Marie Curie yng Nghymru.  Mae Amanda'n siarad Cymraeg fel ail iaith ac mae ganddi ddiddordeb mewn celf, cerddoriaeth a dylunio.