Alex Bird

Caerdydd


Mae Alex yn ymchwilydd annibynnol, yn weithredwr dros gydweithfeydd, ac yn un o sylfaenwyr ymgynghoraeth gydweithredol. Mae e'n aelod o'r Sefydliad Datblygu Economaidd (IED) ac yn gweithio o dan eu Cod Ymarfer. 

Tan 2019, bu'n Gadeirydd Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd, sy'n cynnal hostel mwyaf Cymru i bobl ddigartref. Mae'n Gadeirydd ar Fanc Cambria, banc cymunedol cydfuddiannol newydd sydd ar dwf. Mae e wedi cyfrannu at adroddiadau ymchwil ar gyfer y Coleg Cydweithredol, Co-operatives UK a'r TUC ar atebion cydweithredol i'r anawsterau y mae pobl hunangyflogedig yn eu hwynebu.