Alan Proctor

Caerdydd


Mae Alan wedi bod yn gweithio yn y sector Dŵr a'r Amgylchedd ers dros 24 o flynyddoedd. Mae'n arweinydd ac yn gyflawnwr profiadol ym maes gwasanaethau Peirianneg a Rheoli Asedau, ac yn benodol ym maes newid digidol trawsnewidiol. Fel contractwr, mae Alan wedi bod yn gweithredu strategaeth adeiladu ddigidol sector digidol y DU dan fandad o fewn Asiantaeth yr Amgylchedd ac mae'n parhau i wneud hynny. Cyn hynny, bu Alan yn Gyfarwyddwr Cyswllt mewn ymgynghoraeth peirianneg a'r amgylchedd, sef Hyder Consulting plc (bellach Arcadis), a chyflawnodd sawl swydd o fewn cwmnïau ymgynghori ar wasanaethau proffesiynol - RPS plc a Dŵr Cymru hefyd. Mae Alan yn gefnogwr brwd dros ddatblygiadau strategol cenedlaethol i drawsnewid y diwydiant a dros ennill cydnabyddiaeth ryngwladol i'r DU fel arweinydd yn y maes. Mae'n cynorthwyo hyn trwy feithrin cysylltiadau cenedlaethol trwy amryw o ffora yn ogystal â rhannu gwybodaeth â dirprwyaethau o Lywodraethau rhyngwladol o bedwar ban byd. Mae gan Alan radd BSc (Anrh) mewn Busnes a Systemau Gwybodaeth.