Akmal Hanuk

Caerdydd


Mae Akmal Hanuk wedi byw yng Nghaerdydd ers 20 mlynedd gan gyflawni swyddi rheoli uwch gyda chyrff a sefydliadau corfforaethol lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae e wedi teithio'n helaeth ac fe yw Sylfaenydd a Phrif Weithredwr Assadaqaat Community Finance UK.  

Mae'n Aelod o Dasglu Gweinidogol y Cymoedd, Gweinyddiaeth yr Economi a Thrafnidiaeth gyda Llywodraeth Cymru; yn Aelod Annibynnol o Ddŵr Cymru, Glas Cymru Holdings Cyfyngedig; yn Diwtor Busnes yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd; yn Ddarlithydd Gwadd ac yn Brif Siaradwr ar faterion Entrepreneuriaeth, Strategaeth Fusnes, Cyllid Islamaidd, Safonau a Moeseg mewn Bywyd Cyhoeddus a Llywodraethu Corfforaethol mewn sefydliadau academaidd blaenllaw, seminarau cenedlaethol a rhyngwladol, cynadleddau a chonfensiynau.  

Mae e wedi bod yn Gadeirydd ac yn Aelod Annibynnol o Bwyllgor Safonau a Moeseg Cyngor Caerdydd ers 8 mlynedd, ac wedi bod yn Is-gadeirydd Cyngor Ffoaduriaid Cymru. Bu'n gyd-sylfaenydd ac yn Gyfarwyddwr y Rhaglen Cymorth Busnes Ethnig, sef Menter Llywodraeth Cymru i hyrwyddo menter ymysg cymunedau, gan agor y drws ar gymorth busnes ac ariannol ar gyfer aelodau pob cymuned yng Nghymru.