Agnes Xavier-Phillips

Caerffili


Astudiodd Agnes y gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd a chwblhaodd arholiadau terfynol Cymdeithas y Gyfraith yng Ngholeg y Gyfraith yn Guildford. Ar ôl gweithio mewn practis preifat, aeth i weithio ym maes cyfuno a chaffael busnesau gyda Banc y Nat West, yr Abbey National a GE Capital.  Bu'n Gwnsler Cyffredinol ac yn Rheolwr Perthnasau â Chleientiaid gyda GE Capital ac yn Rheolwr Hyb Rhwydwaith Menywod GE. Cynrychiolodd y diwydiant cyllid ar Weithgor Cyrchu Cyfiawnder Diwygiadau Woolf, Pwyllgor Cyfreithiol Cyngor y Benthycwyr Morgeisi a hi oedd Cadeirydd Cyntaf y Fforwm Ymgyfreitha Cyllid a Phrydlesu. Cynorthwyodd cyn Arglwydd Faer Llundain, Fiona Woolf gyda'r rhaglen faerol ar Amrywiaeth a Symudedd Cymdeithasol. 

Mae Agnes yn Rhyddfreiniwr Dinas Llundain, yn un o Lifreiwyr Cyfreithwyr Dinas Llundain, Lifrai'r Cymrodeddwyr  a Chwmni Lifreiwyr Cymru. Mae'n Gynorthwyydd Llysoedd, yn Gadeirydd ar eu Pwyllgor Cysylltiadau Cyhoeddus ac yn aelod o'r Pwyllgor Dyfarnu. Mae hi'n Aelod o Gyngor a Phwyllgor Archwilio Prifysgol Caerdydd ac yn Aelod Is-lywydd o Glwb Busnes Caerdydd.  Mae Agnes yn Ynad Heddwch ac fe'i penodwyd yn Ddirprwy Raglaw Gwent yn 2019, a daeth yn Gyfarwyddwr FFIN DANCE yng Ngwent yn 2020.