Graham Edwards OBE

Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol Uwch (SID)


Penodwyd Hydref 2013. SID: Ers Gorffennaf 2020

Profiad

Graham yw Prif Swyddog Gweithredol Wales & West Utilities. Mae ganddo brofiad helaeth fel uwch reolwr yn sector y cyfleustodau wrth redeg busnesau dosbarthu trydan a dŵr gyda South Wales Electricity, Hyder a Thames Water. Cyn dechrau gweithio ym myd y cyfleustodau, daliodd swyddi uwch mewn amryw o swyddogaethau ar draws amrywiaeth eang o fusnesau gweithgynhyrchu, gan gynnwys Peirianneg, Cynhyrchu ac Adnoddau Dynol. Mae gan Graham MBA o Ysgol Fusnes Caerdydd ac mae'n Gymrawd i'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad.

Swyddi anweithredol cyfredol eraill

Aelod o Fwrdd Prifysgol De Cymru.

Swyddi Anweithredol blaenorol

Cadeirydd CBI Cymru a Busnes yn y Gymuned Cymru, a Chyfarwyddwr Anweithredol Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Aelodaeth o bwyllgorau

Aelod o'r Pwyllgor Ansawdd a'r Amgylchedd. Aelod o'r Pwyllgor Archwilio.